Bài 2, bài 3, bài 4 trang 29 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 2, bài 3, bài 4 trang 29 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Điền số:

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: >; <; = ?

7....6                2....5                  7.....2                   6......7

7....3                5....7                  7.....4                   7.......7

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 7

Hình 2: Viết vào ô trống số 7

Hình 3: Viết vào ô trống số 7

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 3, 4, 5, 6 ,7

Hình 2: Viết vào ô trống các số 2, 4, 6.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 1, 3, 5, 7.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 6, 5, 3, 2.

Bài 4:

7 > 6                2 < 5                  7 > 2                   6 < 7

7 > 3                5 < 7                  7 > 4                  7 = 7de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay