Bài 2 bài 3, bài 4 trang 31 sgk toán lớp 1 - Bài 2: Điền số vào ô trống:Bài 3: Viế... DeHocTot.com

Bài 2 bài 3, bài 4 trang 31 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Điền số vào ô trống:

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: >; < ; = ?

8....7             8....6               5.....8                 8.....8

7....8             6....8               8.....5                 8.....4

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 8

Hình 2: Viết vào ô trống số 8

Hình 3: Viết vào ô trống số 8

Hình 4: Viết vào ô trống số 8

Bài 3:

Hình 1. Viết số 2 rồi đến số 4, số 6 và số 8.

Hình 2. Viết số 7 rồi đến số 5, số 3 rồi đến số 1.

Bài 4:

8 > 7           8 > 6              5 < 8                8 = 8

7 < 8            6 < 8             8 > 5                8 > 4de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay