Bài 2, bài 3, bài 4 trang 35 sgk toán lớp 1 - Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (... DeHocTot.com

Bài 2, bài 3, bài 4 trang 35 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

                          

Hình 1                        Hình 2                      

               

Hình 3                              Hình 4

               

 Hình 5                              Hình 6

   

            Hình 7        

 

               Hình 8

Bài 4: >; <; =

0....1                  0....5                 7.....0                   8....8

2....0                  8....0                 0.....3                   4....4

0....4                  9....0                 0.....2                   0....0

Bài giải: 

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 2; 4.

Hình 2: Viết vào ô trống các số 0; 2; 3;4.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;2 ; 4; 5.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;3; 4; 5; 7; 8.

Bài 3:

Hình 2: Viết số 2 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 3 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 8  vào ô trống.

Hình 6: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 7: Viết số 0; 1 vào ô trống.

Hình 8: Viết số 0; 1; 2 vào ô trống. 

Bài 4: 

0 < 1                  0 < 5                 7 > 0                   8 = 8

2 > 0                  8 > 0                 0 < 3                   4 = 4

0 < 4                  9 > 0                 0 < 2                   0 = 0de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay