Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1 - Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống r... DeHocTot.com

Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:

Bài giải:
Bài 1:

Hình 1: Đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: Đọc là bốn xăng -ti-mét.

Hình 3: Đọc là năm xăng-ti-mét.

Bài 2:

              de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay