Bài 2 trang 123 sgk toán lớp 1 - Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:Tóm... DeHocTot.com

Bài 2 trang 123 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB     : 5cm

Đoạn thẳng BC     : 3cm

Cả hai đoạn thẳng : ...cm

Bài giải:

Cả hai đoạn thẳng có độ dài là: 

5 + 3 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay