Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Điền số:                        ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 13 sgk toán 1

Toán


Điền số:

                          

Hình a                          Hình b                          Hình c

                              

Hình d                          Hình e                          Hình f

Bài giải:

Hình b viết số 2.

Hình c viết số 1 rồi đến số 2.

Hình d viết số 1.

Hình e viết số 3 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 3.

Hình f viết số 2 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 2 rồi đến số 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay