Bài 2,3, 4 trang 27 sgk toán 5 - Bài 2: Viết (theo mẫu):              ... DeHocTot.com

Bài 2,3, 4 trang 27 sgk toán 5

Toán


Bài 2: Viết (theo mẫu):

           

           Hình 1                              Hình 2                              

        Hình 3

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

    a          b        c        d        đ       e

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Bài 4: >; <; =?

6....5           6....2           1....2             3....3

6....4           6....1           2....4             3....5

6....3           6....6           4....6             5....6

Bài giải:

Bài 2:

Hình 2: Viết số 6 vào ô trống

Hình 3: Viết số 6 vào ô trống

Bài 3:

a) Viết số 1 vào ô trống bên dưới

b) Viết số 2 vào ô trống bên dưới

c) Viết số 3 vào ô trống bên dưới

d) Viết số 4 vào ô trống bên dưới

đ) Viết số 5 vào ô trống bên dưới

e) Viết số 6 vào ô trống bên dưới

Hình 1: Viết số 3, 4, 5

Hình 2: Viết số 1, 3, 5,6.

Hình 3: Viết số 2, 1

Hình 4: Viết số 5, 4, 3, 2.

Bài 4:

6 > 5           6 > 2           1 < 2             3 = 3

6 > 4           6 > 1           2 < 4             3 < 5

6 > 3           6 = 6           4 < 6             5 < 6


    de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay