Bài 3 trang 12 sgk toán 1 - Viết số hoặc về số chấm tròn thích h... DeHocTot.com

Bài 3 trang 12 sgk toán 1

Toán


Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp;

a)       b)        c)      d)     đ)        e) 

Hướng dẫn:

Hình a viết số 1.

Hình b vẽ ba chấm tròn.

Hình c viết số 2.

Hình d viết số 2.

Hình đ vẽ một chấm tròn.

Hình e viết số 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay