Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1 - Điền số vào ô trống:              ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1

Toán


Điền số vào ô trống:

                      

Hình 1                                                 Hình 2

                               

Hình 3                                                  Hình 4

Bài giải:

Hình 1 viết số 3, 4

Hình 2 viết số 2, số 4 rồi đến số 5.

Hình 3 viết số 3 rồi đến số 5 ở hàng trước

Viết số 1, 2 rồi đến số 4 ở hàng sau.

Hình 4 viết số 2 rồi đến số 1 ở hàng trước.

Viết số 5, số 3 rồi đến số 1 ở hàng sau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay