Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1 - Nối với số thích hợp:Bài giải:1 < 2... DeHocTot.com

Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1

Toán


Nối với số thích hợp:

Bài giải:

1 < 2               2 < 3                3 < 4                4 < 5

1 < 3               2 < 4                3 < 5

1 < 4               2 < 5

1 < 5de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay