Bài 4, bài 5 trang 39 sgk toán lớp 1 - Bài 4: <; >; =a) 0....1             ... DeHocTot.com

Bài 4, bài 5 trang 39 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 4: <; >; =

a) 0....1               1.....2               2......3                 3.....4

    8....7               7.....6               6......6                 4.....5

  10....9               9 ....8

b) Các số bé hơn 10 là:................................................................

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:......

                                        Số lớn nhất là:.....

Bài 5: Số ?

Bài giải:

Bài 4: 

a) 0 < 1               1 < 2               2 < 3                 3 < 4

    8 > 7               7 > 6               6 = 6                 4 < 5

   10 > 9              9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:0

                                        Số lớn nhất là:10

Bài 5:

Hình 2: Viết số 8 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 7 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 5 vào ô trống.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay