Bài 4, bài 5 trang 41 sgk toán lớp 1 - Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:a) Theo th... DeHocTot.com

Bài 4, bài 5 trang 41 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau:

Bài giải:

Bài 4:

a) Các số từ bé đến lớn là: 1, 3 ,6, 7, 10.

b) Các số từ lớn đến bé là: 10, 7, 6, 3, 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay