Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 4: Viết các số 8, 5, 3, 9, 6:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5: Hình dưới đây có mấy hình tam giác ?

Bài giải:

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2, 5, 6, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 8, 6 ,5 ,2.

Bài 5:

Có 3 hình tam giác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay