Lý thuyết về lớn hơn, dấu > (toán lớp 1) - ... DeHocTot.com

Lý thuyết về lớn hơn, dấu > (toán lớp 1)

Toán


         

                        

2  >  1                                    3  >  2

hai lớn lơn một                        ba lớn hơn hai.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay