Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo) - 65 - 30 = 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.6 trừ 3 ... DeHocTot.com

Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Toán


65 - 30 = 

5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

6 trừ 4 bằng 2, viết 2

Hạ 3, viết 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay