Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh -    Nói đến thơ Xuân của Bác, chúng ta ... DeHocTot.com

Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh

Ngữ văn


   Nói đến thơ Xuân của Bác, chúng ta nhớ tới một bài thơ được Bác viết khi Người ở chiến khu Việt Bắc – bài Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng):

   Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên

   Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên

   Yên ba thâm xứ đàm quân sự

   Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền

                                       (1948)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay