Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Dãy nào sau đây gồm các đồng vị củ... DeHocTot.com

Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học ?
A. \({}_{18}^{40}X,{}_{19}^{40}Y\)
B. \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\)
C. \({}_{6}^{14}X,{}_{7}^{14}Y\)
D. \({}_{9}^{19}X,{}_{20}^{10}Y\)

Lời giải:

Đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học tức là cùng số hiệu nguyên tử Z. Chỉ có \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\) là hợp lí
Đáp án B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay