Bài 1.16 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1.16 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, sô nơtron, sô electron và số khối của các nguyên tử sau đây :

\({}_{11}^{23}Na,                {}_{6}^{13}C,                      {}_{9}^{19}F,              {}_{17}^{35}Cl,          {}_{20}^{44}Ca \)

Lời giải:

\({}_{11}^{23}Na\) có Z = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 11, số khối bằng 23, số nơtron  bằng 12.

\({}_{6}^{13}C\) có Z=6, số khối A= 13, số nơtron = 7

\({}_{9}^{19}F \) có Z=9, số khối A= 19, số nơtron = 10

\({}_{17}^{35}Cl \) có Z=17, số khối A= 35, số nơtron = 18

\({}_{20}^{44}Ca \) có Z=20, số khối A= 44, số nơtron = 24de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay