Bài 1.17 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Cho các đồng vị của hiđro \({}^1H,{}^2H... DeHocTot.com

Bài 1.17 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Cho các đồng vị của hiđro \({}^1H,{}^2H,{}^3H\)
a) Đồng vị nào không có nơtron ?
b) Đồng vị nào có số nơtron gấp đôi số proton ?

Lời giải:

a) Đồng vị \({}^1H\)
b) Đồng vị \({}^3H\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay