Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 1.2 a) Hãy định nghĩa thế nào là một đ... DeHocTot.com

Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


1.2 a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị khối lượng nguyên tử u.

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử hiđro ra u.

Lời giải:

a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng \({1 \over {12}}\) khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12( \(m_C\)).

b)

\(\eqalign{
& 1u = {{{m_C}} \over {12}} = {{12g} \over N} \cdot {1 \over {12}} = {{1g} \over N} \cr
& 1u = {{1g} \over N} = {{1g} \over {6,{{0221415.10}^{23}}}} = 1,{6605.10^{ - 24}}g. \cr} \)

c) Vì \(1u = {{{m_C}} \over {12}}\) nên \({m_C} = 12u\)

d) \({m_H} = {{12} \over {11,9059}} = 1,0079u\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay