Bài 1.32 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh ... DeHocTot.com

Bài 1.32 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99)

Lời giải:

Khối lượng mol nguyên tử của natri : \({M_{Na}}{\rm{ }} = {\rm{ }}22,99{\rm{ }}g/mol\).
29 89 g
Lương chất natri thu đươc: \({{29,89} \over {22,99g/mol}} = 1,3mol.\)

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na và số nguyên tử C1 như nhau nên khi điện phân 75,97 gam NaCl ta cũng thu được 1,3 mol nguyên tử clo.

Khối lượng mol nguyên tử clo sẽ là :
\({M_{Cl}} = {{\left( {75,97 - 29,89} \right)g} \over {1,3mol}} = 35,45g/mol\)

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay