Bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Liti có 2 đồng vị : \({}^7Li,\,{}^6Li\). Clo... DeHocTot.com

Bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Liti có 2 đồng vị : \({}^7Li,\,{}^6Li\). Clo có 2 đồng vị \({}^{35}Cl,\,{}^{37}Cl\)
Hãy viết công thức của các loại phân tử liti clorua khác nhau.

Lời giải:

\(\eqalign{
& {}^7Li{}^{35}Cl;\,\,\,\,\,\,\,\,{}^7Li{}^{37}Cl; \cr
& {}^6Li{}^{35}Cl;\,\,\,\,\,\,\,\,{}^6Li{}^{37}Cl. \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay