Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Liti trong tự nhiên có hai đồng vị :\({}^... DeHocTot.com

Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Liti trong tự nhiên có hai đồng vị :
\({}^7Li\) (có nguyên tử khối coi là bằng 7) chiếm 92,5% ;
\({}^6Li\) (có nguyên tử khối coi là bằng 6) chiếm 7,5%.
Hãy tính nguyên tử khối trung bình của liti.

Lời giải:

Nguyên tử khối trung bình của liti : \(\overline A = {{7.92,5 + 6.7,5} \over {100}} = 6,93\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay