Bài 1.35 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1.35 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy chỉ ra đúng, sai cho những điều khẳng định sau :
Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.
Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.
Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 electron.

Lời giải:

Điều khẳng định 2 không đúng (thí dụ đồng vị \({}_7^{15}N\) cũng có 8 nơtron).

Còn điều khẳng định 1 và 3 đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay