Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ... DeHocTot.com

Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng sô hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12.Xác định hai kim loại X và Y.

Lời giải:

Kí hiệu : \(P_X, P_Y\) và \(N_X, N_Y\) lần lượt là số proton và số nơtron của nguyên tử X và Y.

Theo đề bài ta lập được hệ phương trình đại số :
\( - \left\{ \matrix{
2{P_{\rm{X}}} + 2{P_Y} + \left( {{N_X} + {N_Y}} \right) = 142 \hfill \cr
2{P_{\rm{X}}} + 2{P_Y} - \left( {{N_X} + {N_Y}} \right) = 142 \hfill \cr
2{P_Y} - 2{P_X} = 12 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{P_X} = 20\,(Ca) \hfill \cr
{P_Y} = 26\,(Fe) \hfill \cr} \right.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay