Bài 1.43 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1.43 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự (của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn).

Lời giải:

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron = số thứ tựde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay