Bài 1.44 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Các lớp electron được đặc trưng bằng ... DeHocTot.com

Bài 1.44 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.
Hãy ghi tên lớp electron ứng với các lớp n = 1, n = 2, n = 3, n = 4.
Hãy sắp xếp các lớp đó theo thứ tự từ trong ra ngoài.

Lời giải:

a)

b)  

Thứ tự    K,            L,          M,        Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay