Bài 1.45 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n... DeHocTot.com

Bài 1.45 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,.ệ.) đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp.

Lời giải:

Số phân lớp trong mỗi lớp trùng với số nguyên n, đặc trưng cho lớp:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay