Bài 1.46 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc l... DeHocTot.com

Bài 1.46 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N.
b) Sắp xếp các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

Lời giải:
a)Lớp N ứng với n = 4 có 4 phân lớp: 4s,4p , 4d,4f.

b)Các mức năng lượng tăng dần theo thứ tự trên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay