Bài 1.48 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n... DeHocTot.com

Bài 1.48 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa trên lớp tương ứng.
b)Hãy cho biết số electron tối đa trên các lớp K, L, M.
c)Tượng trưng mỗi lớp electron bằng một đường tròn và mỗi electron bằng một chấm, hãy vẽ sơ đồ mô tả số electron tối đa trên các lớp K, L, M.

Lời giải:

a) Một cách vắn tắt người ta nói lớp n có tối đa 2n2 electron.
b) Số electron tối đa trên lớp K (n=1) là 2.12

Số electron tối đa trên lớp L (n=2) là 2.22=8

Số electron tối đa trên lớp  M (n=3) là 2.32=18

c) Sơ đồ như hình vẽ :


(Lớp K có tối đa 2 electron, lớp L có tối đa 8 electron, lớp M có tối đa 18 electron).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay