Bài 1.49 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp... DeHocTot.com

Bài 1.49 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

Lời giải:

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp, năng lượng tăng dần từ 3s đến 3d : 3s, 3p, 3d.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay