Bài 1.50 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số ... DeHocTot.com

Bài 1.50 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 electron trong lớp M. Xác định nguyên tố X.

Lời giải:

Cách 1 : Lớp M (lớp thứ 3) có 3e → cấu hình e lớp M là : \(3s^23p^1\) —> cấu hình e đầy đủ của X : \(ls^22s^22p^63s^23p^1\) \(Z_X\) = 13 -> X : Al

Cách 2 : Lớp M (lớp thứ 3) có 3e → cấu hình e lớp M là : \(3s^23p^1\) , lớp M chưa bão hòa e →  M là lớp ngoài cùng →  X có 3 lớp e →  X thuộc chu kì 3 (STT chu kì = số lớp e), nhóm IIIA (STT nhóm = số e hoá trị, e cuối cùng được xếp vào phân lớp p nên X thuộc nhóm chính (nhóm A)) →  X : Al.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay