Bài 1.61 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân... DeHocTot.com

Bài 1.61 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân lớp thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N.
Hãy viết kí hiệu của các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng.
Cho nhận xét vể thứ tự các mức năng lượng.

Lời giải:                  

1s ;         2s, 2p ;         3s, 3p, 3d ;         4s, 4p, 4d, 4f.
1s ;         2s, 2p ;         3s, 3p ;               4s, 3d, 4p, 4d, 4f.

Nhận xét: Mức năng lượng 3d thuộc lớp thứ ba (lớp M) nhưng lại có năng lượng cao hơn mức 4s thuộc lớp thứ tư (lớp N). Điều đó có nghĩa là không phải tất cả các mức năng lượng thuộc cùng một lớp đều thấp hơn tất cả các mức năng lượng thuộc lớp tiếp theo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay