Bài 1.64 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết cấu hình electron của neon (Ne), ... DeHocTot.com

Bài 1.64 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết cấu hình electron của neon (Ne), Z = 10 và agon (Ar), Z = 18. Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử trên và đặc điểm về tính chất hoá học của chúng.

Lời giải:

Ne :1s22s22p6 ; Ar :1s22s22p63s23p6

Hai nguyên tử trên có 8 electron ở lớp ngoài cùng ns2np6

 là những nguyên tử có cấu hình electron bền vững, ít tham gia vào các phản ứng hoá học. Các nguyên tố này (kể cả heli) được gọi là các khí hiếmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay