Bài 1.65 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết cấu hình electron của các nguyê... DeHocTot.com

Bài 1.65 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại hay phi kim ?

Lời giải:

Li: 1s22s1  

Be: 1s22s2

Al: 1s22s22p63s23p1

Các nguyên tử trên có ít electron ở lớp ngoài cùng (1,2, 3)

 Các nguyên tố tương ứng là những kim loại.

Li và Be là các nguyên tố s, Al là nguyên tố p.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay