Bài 1.69 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết cấu hình electron của các nguyê... DeHocTot.com

Bài 1.69 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó.

Lời giải:

Từ Z = 3 đến Z = 10 ta có các nguyên tử :
\(Li : 1s^22s^1 ; Be : 1s^22s^2 ; B : 1s^22s^22p^1 ; C : 1s^22s^22p^2\)

\(N : 1s^22s^22p^3 ; O: 1s^22s^22p^4 ; F : ls^22s^22p^5 ; Ne : ls^22s^22p^6\).
Nhận xét : Số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó tăng dần từ 1 (Li) đến 8 (Ne).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay