Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -  Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị ca... DeHocTot.com

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


 Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng \({1 \over {12}}\)khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Lời giải:

Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị \({}^{12}C,{}^{13}C\) ... cho nên nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,0111 (chứ không phải chính xác là 12). Nếu lấy đơn vị cacbon theo định nghĩa nêu trong câu hỏi thì đơn vị đó sẽ lớn hơn đơn vị cacbon theo định nghĩa như sau :

“Môt đơn vi cacbon bằng \({1 \over {12}}\)khối lượng của môt nguyên tử cacbon \({}^{12}C\)”

Tuy nhiên, vì sự khác nhau không lớn, nên định nghĩa trên không sai mà chỉ thiếu chính xác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay