Bài 1.71 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tử photpho \({}_{15}^{31}P\) có khối ... DeHocTot.com

Bài 1.71 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tử photpho \({}_{15}^{31}P\) có khối lượng m = 30,98u.

Số khối của photpho là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol.                         D. 15

Nguyên tử khối của P là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol.                         D. 15.

Khối lượng mol nguyên tử của P là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol                         D. 15.

Lời giải:                        

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).
b)Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).
c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay