Bài 1.75 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, ngu... DeHocTot.com

Bài 1.75 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ?

Lời giải:

Nguyên tố s là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay