Bài 1.77 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Một số nguyên tử có cấu hình electron n... DeHocTot.com

Bài 1.77 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau :

A. \(1s^22s^22p^1\).   B. \(1s^22s^2\). C. \(1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2\).

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố p ?

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố d ?

Lời giải:

a) Nguyên tử có cấu hình A.

b) Nguyên tử có cấu hình C.

Ở đây mức năng lượng cao nhất là mức 3d. Vì vậy electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3d (mức 4s thấp hơn mức 3d).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay