Bài 1.79 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cù... DeHocTot.com

Bài 1.79 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có số electron lần lượt bằng :

a) 3          b) 5      c) 6      d) 8.

Lời giải:

a) Cấu hình electron : \(ls^22s^1\) → 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Cấu hình electron : \(ls^22s^22p^1\)→ 3 electron ở lớp ngoài cùng.

Cấu hình electron : \(1s^22s^22p^2\) → 4 electron ở lớp ngoài cùng

Cấu hình electron : \(ls^22s^22p^4\) → 6 electron ở lớp ngoài cùng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay