Bài 1.80 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Điện tích của electron \(q_e = -1,602.10^19\... DeHocTot.com

Bài 1.80 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Điện tích của electron \(q_e = -1,602.10^19\)C (culông).
Hãy tính điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon ra đơn vị culông.

Lời giải:

Điện tích của electron : \(q_e = -1,602.10^{-19}\)C.
Proton mang điện tích dương : \(q_p = -1,602.10^{-19}\)C.
Hạt nhân cacbon có 6 proton, vây điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon bằng :
\(q = l,602.l0^{-19}.6=9,612.10^{-19}C\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay