Bài 1.81 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Urani có hai đồng vị chính là \({}_{92}^{2... DeHocTot.com

Bài 1.81 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Urani có hai đồng vị chính là \({}_{92}^{235}U\)và \({}_{92}^{238}U\).
Hãy cho biết số nơtron trong mỗi loại đồng vị đó.

Lời giải:

Đồng vị \({}_{92}^{235}U\) có : 235 - 92 = 143 (nơtron).
Đồng vị \({}_{92}^{238}U\) có : 238 - 92 = 146 (nơtron)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay