Bài 2.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thu... DeHocTot.com

Bài 2.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3
Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là
A. 3.                         B. 10                  

C. 8.                          D. 20

Lời giải:

Đáp án đúng là C, lớp electron ngoài cùng có tối đa 8 electron.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay