Bài 2.2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, elec... DeHocTot.com

Bài 2.2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion \(M^+\) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

A. chu kì 4, nhóm IA.                            B. chu kì 3, nhóm IA.

C. chu kì 4, nhóm IIA.                           D. chu kì 3, nhóm IIA

Lời giải:

Ta có: P + E + N -1 = 57 ↔ 2P + N = 58 ↔ N = 58 - 2P (1)

Mặt khác ta có công thức : \(1 \le {N \over P} \le 1,5\) (2)

Thay (1) vào (2) ta có : P ≤ 58 - 2P ≤ 1,5P ↔ 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P có 3 giá trị 17, 18, 19

P =17 : cấu hình e thu gọn 2/8/7 → loại

P = 18 : cấu hình e thu gọn 2/8/8 → loại

P = 19 : cấu hình e thu gọn 2/8/8/1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay