Bài 2.27 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình ... DeHocTot.com

Bài 2.27 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : \(1s^2 2s^2 2p^6\).
Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ?

Lời giải:

Ứng với cấu hình \(1s^22s^22p^6\), nguyên tử có 10 electron, vậy số thứ tự z = 10. Nguyên tử có 2 lớp electron (lớp K và lớp L), vậy nguyên tố đó thuộc chu kì 2. Lớp ngoài cùng có 8 electron \((2s^22p^6)\), vậy nguyên tố đó thuộc nhóm VIIIA, các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là các khí hiếm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay