Bài 2.46 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim ... DeHocTot.com

Bài 2.46 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.
b) Hãy cho biết quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và sự biến đổi tính phi kim của các nguyên tố (thuộc các nhóm A) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Lời giải:

a) Độ âm điện của một nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tô đó càng mạnh.

b) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố thì tính phi kim của các nguyên tố biến thiên cùng chiều với độ âm điện của chúng.


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay