Bài 2.47 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy viết công thức oxit cao nhất của cá... DeHocTot.com

Bài 2.47 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Lời giải:

Chu kì 2 : \(Li_2O, BeO, B_2O_3, CO_2, N_2O_5, F_2O\).

Chu kì 3 : \(Na_2O, MgO, A1_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3, C1_2O_7\).
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay