Bài 2.51 , 2.52, 2.53 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 2.51. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố,... DeHocTot.com

Bài 2.51 , 2.52, 2.53 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


2.51. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm
A.IIIA.                       B. VA.                       

C. VIIA.                      D.IA.                      

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm
A. IA.                       B. IIA .                       

C.VIIA.                     D. VA.

2.52. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là
A. hiđro (H).                       B. beri (Be).                      

C. xesi (Cs).                       D. photpho (P).

b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là
A. flo (F).                       B. brom (Br)                       

C. photpho (P).               D. iot (I).

ĐÁP ÁN:

2.51. Đáp án D

2.52. Đáp án C

2.53.

a) Đáp án C ( xesi)
b) Đáp án A ( Flo)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay