Bài 2.54 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc... DeHocTot.com

Bài 2.54 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

Lời giải:

a) Số proton là 20, số electron là 20.

b) X : 1s22s22p63s23p64s2

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay